"มิลิน ฮิวส์"

       

มิลิน ฮิวส์ อยู่อังกฤษ เข้า ๆ ออก ๆ 10 ปี ชอบฟุตบอล มีความรู้เรื่องฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดี เคยทำงานสายข่าวกีฬาที่สยามกีฬา เรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูดอังกฤษคล่อง และพูดภาษาสเปนได้ เคยอยู่มาดริดเกือบ 2 ปี

 

ขับรถที่อังกฤษได้ มีใบขับขี่ ถือสัญชาติอังกฤษ อาชีพหลัก Artist อาศัยอยู่เมือง Standford le hope, Essex ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ London ห่างจาก London 22 ไมล์