เงื่อนไขทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว

 

เงื่อนไขทัวร์  (แบบสั้นอย่างน้อยควรอ่านอันนี้)

 

หริ่นและทีมงานพยายามจะดูแลท่านอย่างเต็มที่แต่การเที่ยวยุโรปก็มีเงื่อนไขข้อจำกัดที่แตกต่างจากบ้านเราจึงขอเรียนท่านเพื่อให้ทราบก่อนเดินทางดังนี้นะคะ 

 

1 โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัดไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่งเพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยวที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเองและต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่มกรณีที่ท่านเช่าแต่รถตู้พร้อมคนขับไม่ได้ใช้บริการไกด์นำเที่ยวคนขับจะรับส่งตามจุดกำหนดท่านต้องเดินเที่ยวเองจองตั๋วท่องเที่ยวเองและกำหนดเวลาเที่ยวเอง 

 

2 การแจ้งให้คนขับมารับกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อไม่ให้ท่านยืนรอนานเพราะคนรถมักจะไปจอดรถรอณจุดที่จอดสะดวกอย่างเช่นปั้มน้ำมันรอบนอกของเมืองหรือจุดที่จอดรถไม่เสียเงินดังนั้นจึงต้องใช้เวลาวนเข้ามารับท่านหรืออาจจะติดช่วงรับประทานอาหารเที่ยงหรือเย็นกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาที 

 

3 เมืองบางเมืองห้ามรถตู้จากต่างประเทศเข้าไปในเขตชั้นในเพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้าเป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์เป็นถนนคนเดินเท่านั้นคนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ (หรือหากท่านต้องการเข้าเมืองที่ห้ามรถเข้าไปด้วยรถแทกซี่ต้องจ่ายรถแทกซี่ท้องถิ่นเอง) หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไปจะเกิดค่าปรับเกิดขึ้นปกติประมาณใบละ 100-500 ยูโร และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้นแม้ว่าบางครั้งอาจจะนานหลายเดือนกว่าค่าปรับจะมา 

 

4 กรุณาทราบว่าการจอดรับส่งณจุดต่างๆต้องเป็นไปตามกฏหมายในแต่ละประเทศไม่สามารถจอดทั่วไปแบบประเทศไทยได้เพราะผิดกฏจราจรและค่าปรับสูงมาก 

 

ไม่สามารถจอดสั้นๆเพื่อรับส่งเพราะมีกล้องจับภาพตลอดเวลาและเมืองท่องเที่ยวต่างๆได้จัดให้จุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นกิจลักษณะและให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปไม่สามารถฝ่าฝืนได้  หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไปรับและมีใบเสร็จเกิดขึ้นท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น

 

5 ความสะดวกสบายของโรงแรมตามรายการที่เราแจ้งให้ท่านทราบเป็นความพอใจของท่านกับการบริการของโรงแรมเราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้เพราะความสะดวกสบายเป็นไปตามเรตราคาด้วยตามระดับโรงแรมที่ท่านเลือกหากเราจองให้ท่านไม่ชอบที่ใดกรุณาเชคที่พักและามารถแจ้งเปลี่ยนได้ก่อนเดินทางหรือท่านแจ้งให้ยกเลิกและท่านจองใหม่เอง 

 

เรารับผิดชอบเรื่องที่พักต้องมี booking ให้ท่านแต่เราไม่สามารถการันตีคุณภาพของโรงแรมได้เพราะย่อมขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นหลักหากท่านต้องการพัก 4-5 ดาวกรุณาแจ้งหากต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้นกรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ 

 

6 กรณีท่านเช่ารถคตู้พร้อมคนขับไม่ได้มีหัวหนัาทัวร์ไปด้วยท่านต้องเที่ยวด้วยตนเองโดยคนรถจะขับรถรับส่งตามจุดนัดหมายหากท่านต้องการให้คนรถและหัวหน้าทัวร์เป็นคนเดียวกันต้องตกลงกันก่อนล่วงหน้าทำราคาเสนอเนื่องจากมีราคาที่แตกต่างกันตามปริมาณของ servcies 

 

7ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรปเจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวันเพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ คนขับใช้การ์ดขับรถซึ่งการ์ดจะบันทึกการทำงานตามกฏหมายและมีตำรวจสุ่มตรวจและต้องแสดงการ์ดเมื่อผ่านด่านตรวจจึงต้องเคร่งครัด

  

6 ถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ขอให้ท่านกำหนดเวลาเริ่มและจบทัวร์เองไม่เกินวันละ 11 ชม. แต่หากวันไหนเที่ยวดึกได้ถ้าจำเป็นเช่นมีคอนเสิร์ตมีพิธีกรรมในโบสถ์ชมแสงสีล่องเรือยามค่ำคืนขอให้แจ้งล่วงหน้าจะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อนไม่มีปัญหาเราเกินเวลาได้ตามโปรแกรมเที่ยวแต่ขอความกรุณาไม่ควรเลิกดึกทุกวันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถค่ะ (คนรถทำงานตลอดต้องพักผ่อนเพียงพอ

  

 

เงื่อนไขทัวร์  (แบบฉบับเต็ม)

 

เนื่องจากทัวร์ของเราเป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัวจึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิมที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้างข้อแตกต่างนี้ก็เพื่อให้เที่ยวได้อิสระและเจาะลึกมากขึ้นแต่ในบางอย่างท่านก็ต้องดำเนินการเองและค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายครั้งเดียวเหมือนทัวร์กรุ๊ป

 

เรื่องค่าใช้จ่าย

 

1 ค่าทัวร์ดังกล่าวเป็นรายการเหมาหากท่านไม่ใช้บริการส่วนใดไม่สามารถคืนค่าบริการเป็นบางส่วนได้ 

 

2 หากมีผู้เดินทางมากกว่าจำนวนที่ระบุในใบเสนอราคาจะมีค่าบริการเพิ่มตามจำนวนท่านที่เดินทางจริง 

 

3 หากเป็นโปรแกรมจอยกรุ๊ปหลายๆคนมาร่วมกันไม่ใช่ทริปส่วนตัวท่านต้องเที่ยวตามโปรแกรมที่ให้ไว้และสงวนสิทธิ์ท่านที่สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีให้กับคณะทัวร์บังคับให้หัวหน้าทัวร์ออกนอกเส้นทางหรือเปลี่ยนเมืองพักไม่ยอมรับกติการวมฯลฯเราจะปฏิเสธไม่ให้ร่วมทริปและไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี

 

4 ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบินหากเราแนะนำเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินท่านสามารถเลือกได้เองว่าจะจองกับใครเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเครื่องบินไม่มีส่วนได้เสียใดใดๆทั้งสิ้นท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราไม่ได้ 

 

5 ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริงไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์เนื่องจากกรุ๊ปเล็กจองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนานเพราะจำนวนคนไม่มากและที่ไม่รวม      เพราะทัวร์ส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างานเที่ยวแบบไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆตามเวลากำหนด

 

6 โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัดไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่งเพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยวที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเองและต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม

 

7 เรื่องวีซ่าบริษัทจะออกเอกสารเกี่ยวกับจองรถและโรงแรมให้ในนามบริษัทแต่ท่านต้องรับผิดชอบเรื่องการขอวีซ่าเอง หากต้องการผู้บริการรับยื่นวีซ่าสามารถติดต่อ อำภาแก้วแสงธรรม (วา)  LINE ID : seeyouagainthailand 

 

 

เรื่องโปรแกรม

 

1 โปรแกรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศสภาพจราจรการประท้วงการนัดหยุดงานและเทศกาลเวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 

2 กรณีเกิดจราจลการประท้วงการปิดเมืองปิดสนามบินทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินโรงแรมต้องจองใหม่รถตู้เดินทางไม่ได้และผลกระทบอื่นๆลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเองบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

 

3 เราไม่สามารถการันตีการเข้าชมโบสถ์พระราชวังต่างๆได้เพราะบางครั้งมีกิจกรรมพิเศษและห้ามเข้า

 

เรื่องกระเป๋า

 

หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถและเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอกเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในส่วนของคนรถของเรามีประวัติที่ดีไว้ใจได้ หากท่านเดินทางในโซนฝรั่งเศสอิตาลีแนะนำให้ทำประกันแผนสูงสุดที่ครอบคลุมการโจรกรรมด้วย

 

2 ทริปส่วนตัวท่านต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเองค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรมเนื่องจากกรุ๊ปเล็กท่านยกกระเป๋าเองหรือทิปพนักงานที่โรงแรมเป็นครั้งๆไปครั้งละ 1-3 ยูโร/เที่ยว 

 

3 หากต้องขนสัมภาระด้วย taxi ท่านต้องออกค่าขนเองหากคนรถหรือหัวหน้าทัวร์ออกให้ก่อนเพื่อความสะดวกหน้างานเพราะความรีบเร่งกรุณาจ่ายคืนให้แก่ทีมงาน

 

4 จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเล็กหากเกินกว่านี้และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเราจะช่วยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาสุดความสามารถแต่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

 

5 การขนย้ายกระเป๋ากรุณาดูแลของท่านเองหากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพยกกระเป๋าเองไม่ได้โปรดแจ้งล่วงหน้าเราจะประสานโรงแรมเพื่อบริการท่านค่ะ (อาจต้องจ่ายค่าขนกระเป่าเพิ่มตามจริงค่ะ

 

หรือต้องเลือกโรงแรม 4-5 ดาวที่มีพนักงานยกกระเป๋ากรณีโรงแรมไม่มีบริการเราเข้าใจและเต็มใจช่วยเหลือท่าน  คนรถเราจะคอยช่วยเหลือยกกระเป๋าท่านที่มีปัญหาสุขภาพแต่อาจจะไม่ได้ช่วยยกทุกท่านเพราะคนรถเราเพียง 1 คนอาจดูแลทั้งคณะทุกกระเป๋าไม่ทั่วถึงและล่าช้าและยุโรปมีระเบียบเรื่องการยกของหนักของคนงานไม่เกิน 23 กก. / ใบ 

 

เรื่องที่พัก

 

1 ความสะดวกสบายของโรงแรมตามรายการที่เราแจ้งให้ท่านทราบเป็นความพอใจของท่านกับการบริการของโรงแรมเราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้ 

 

เรารับผิดชอบเรื่องที่พักต้องมี booking ให้ท่านแต่เราไม่สามารถการันตีคุณภาพของโรงแรมได้เพราะย่อมขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นหลักหากท่านต้องการพัก 4-5 ดาวกรุณาแจ้งหากต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้นกรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ 

 

2 โรงแรมในยุโรปส่วนมากไม่มีแอร์คอนดิชั่นการเที่ยวในหน้าร้อนของฝรั่งคือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมอากาศจะร้อนมากสำหรับคนไทยควรอัพเกรดเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่มีแอร์คอนดิชั่น

 

3 ที่พักแบบอพาร์ทเมนต์มีข้อดีแต่มีข้อเสียคือมาตรฐานของเจ้าของเรื่องการเชคอินการหาที่อยู่และการยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการประหยัดไฟฯลฯอาจเกิดขึ้นได้จากเจ้าของอพาร์ทเมนต์ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงและมีความเข้าใจขอบเขตความสะดวกสบายของที่พักแบบนี้ซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานระดับเดียวกับโรงแรม

 

4 กรณีท่านเที่ยวเองเช่าแต่รถกับโรงแรมในบางเมืองท่านต้องจ่าย City tax ณโรงแรมที่พักเอง (เฉพาะบางเมืองค่าโรงแรมไม่รวม City Tax หรือ Resort Tax ประมาณ 1-3 ยูโร/ท่าน/เมืองเนื่องจากไม่ใช่ค่าโรงแรมแต่โรงแรมเก็บให้เมืองนั้นๆและจะจ่ายเมื่อท่านเข้าพักจริงๆไม่สามารถทำจ่ายล่วงหน้าได้

 

Hotels charge a nominal daily City Tourist Tax directly to the customer. Local regulations state this must be collected by the hotel and cannot be prepaid. Please don’t hesitate to contact our call-centre if you require further information.There are areas in which the hotels charge a tourist tax. Normally this tax is not included in the price of the booking.The client will be responsible for paying such a tax.

 

 

5 หาก voucher โรงแรมมีปัญหาเข้าเชคอินไม่ได้ (เกิดขึ้นได้กรณีโรงแรมมีการ Over Booked) ให้โทรเบอร์กลางที่ระบุใน vocuher เพื่อบันทึกปัญหาในระบบจากนั้นให้โทรหาเราทันที 083-035-9755เพื่อจะแก้ปัญหาหรือทำการจองห้องพักให้ใหม่ 

 

ห้ามไม่ให้เปิดห้องพักใหม่เองโดยไม่อยู่ในการความควบคุมของเราเพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบได้หากท่านแก้ปัญหาเองจะถือว่าท่านปฏิเสธการรับผิดชอบจากเราแล้วจะเรียกร้องใดใดไม่ได้ 

 

(วิธีการแก้ปัญหาของเราเราจะประสานไปยังต้นตอของปัญหาเพื่อให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการประสานงานค่ะแต่ไม่นานเกินรอเพราะเรามีประสบการณ์เข้าใจในปัญหาและใบจองของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนในระบบ B2B)

 

6 กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวทำให้เกิดการจองโรงแรมใหม่และรรยกเลิกไม่ได้ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือบางกรณีเกิดการลืมยกเลิกรรลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งลูกค้าขอให้จองรรหลอกเพื่อขอวีซ่าแล้วลืมยกเลิกไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 

เรื่องรถ และคนรถ 

 

1 กรณีท่านเช่าแต่รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับไม่มี tour leader ท่านต้องประสานงานกับคนรถเองเป็นภาษาอังกฤษผ่านมือถือจะสะดวกที่สุดและเข้าใจง่าย

 

2 การแจ้งให้คนขับมารับกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อไม่ให้ท่านยืนรอนานเพราะคนรถมักจะไปจอดรถรอณจุดที่จอดสะดวกอย่างเช่นปั้มน้ำมันรอบนอกของเมืองหรือจุดที่จอดรถไม่เสียเงินดังนั้นจึงต้องใช้เวลาวนเข้ามารับท่าน

 

3 หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแผนท่องเที่ยวต่างๆระหว่างเดินทางกรุณาแจ้งทุกๆเย็นของทริปต่อคนรถว่าพรุ่งนี้ท่านต้องการปรับแผนการณ์อย่างไรเพื่อให้คนรถมีเวลาเตรียมตัวเตรียมเส้นทางและจุดเติมน้ำมันให้เรียบร้อย 

 

4 เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ่ห้ามรถตู้จากต่างประเทศเข้าไปในเขตชั้นในเพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้าเป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์เป็นถนนคนเดินเท่านั้นคนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ (หรือหากท่านต้องการเข้าเมืองที่ห้ามรถเข้าไปด้วยรถแทกซี่ต้องจ่ายรถแทกซี่ท้องถิ่นเอง) หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไปจะเกิดค่าปรับเกิดขึ้นปกติประมาณใบละ 100-500 ยูโร และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้นแม้ว่าบางครั้งอาจจะนานหลายเดือนกว่าค่าปรับจะมา 

 

5 ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรปเจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวันเพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ คนขับใช้การ์ดขับรถซึ่งการ์ดจะบันทึกการทำงานตามกฏหมายและมีตำรวจสุ่มตรวจและต้องแสดงการ์ดเมื่อผ่านด่านตรวจจึงต้องเคร่งครัด

  

6 ถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ขอให้ท่านกำหนดเวลาเริ่มและจบทัวร์เองไม่เกินวันละ 11 ชม. แต่หากวันไหนเที่ยวดึกได้ถ้าจำเป็นเช่นมีคอนเสิร์ตมีพิธีกรรมในโบสถ์ชมแสงสีล่องเรือยามค่ำคืนขอให้แจ้งล่วงหน้าจะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อนไม่มีปัญหาเราเกินเวลาได้ตามโปรแกรมเที่ยวแต่ขอความกรุณาไม่ควรเลิกดึกทุกวันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถค่ะ (คนรถทำงานตลอดต้องพักผ่อนเพียงพอ

 

7 โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยวแต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรมและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มบริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า 

 

8 โปรแกรมทัวร์จำนวนชั่วโมงขับต่อวันการหยุดพักต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดต่อกฏหมายการขับรถของยุโรปเพราะมีการบันทึกด้วยการ์ดในรถโค้ชมีผลต่อไลเซ่นขับรถโค้ชสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกบันทึกในการ์ดประจำตัวที่เสียบไว้กับรถและบันทึกเวลาไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันมาจากคนขับรถทำงานไม่หนักเกินไป

 

กล่าวคือ 

 • -คนรถต้องขับรถไม่เกินวันละ 9 ชม
 • -ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม
 • -ต้องทำงานติดต่อกันไม่เกิน 11 ชม
 • -ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาทีจึงขับต่อได้ 
 • -ในแต่ละวันคนขับต้องมีเวลาพักผ่อนติดกันไม่น้อยกว่า 11 ชม. เช่นหากวันไหนเลิก 3 ทุ่มต้องนับไป 11 ชม. แล้ววันถัดไปจะเริ่มงาน 7 . เช้าไม่ได้ต้องเริ่ม 8.00 . เป็นต้นไป (ทั้งนี้การนับเวลาทำงานของคนขับคือนับตั้งแต่สตาร์ทเครื่องและดับเครื่องที่รร. ของคนรถ)
 • - บางประเทศในยุโรปห้ามทำงานต่อเนื่องกันนานเกิน 6 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ (กลางทริปอาจต้องมีการเปลี่ยนคนรถ)

 

The itinerary must be in accordance with the European Driving Times Regulations. EUROPE / BIG BUS LAW LIMIT OF WORK: There are EC Regulations (561/2006EC) for LCD Drivers to ensure your safety int he road:

 

These rules establish that:

 • Daily driving period shall not exceed 9 hours, with an exemption of twice a week when it can be extended to 10 hours.
 • Total weekly driving time may not exceed 56 hours and the total fortnightly driving time may not exceed 90 hours.
 • Daily rest period shall be at least 11 hours, with an exception of going down to 9 hours maximum three times a week. Daily rest can be split into 3 hours rest followed by 9 hour rest to make a total of 12 hours daily rest
 • Weekly rest is 45 continuous hours, which can be reduced every second week to 24 hours. Compensation arrangements apply for reduced weekly rest period. Weekly rest is to be taken after six days of working, except for coach drivers engaged in a single occasional service of international transport of passengers who may postpone their weekly rest period after 12 days in order to facilitate coach holidays.
 • Breaks of at least 45 minutes (separable into 15 minutes followed by 30 minutes) should be taken after 4 ½ hours at the latest.

 

9 กรุณาทราบว่าการจอดรับส่งณจุดต่างๆต้องเป็นไปตามกฏหมายในแต่ละประเทศไม่สามารถจอดทั่วไปแบบประเทศไทยได้เพราะผิดกฏจราจรและค่าปรับสูงมาก 

 

ไม่สามารถจอดสั้นๆเพื่อรับส่งเพราะมีกล้องจับภาพตลอดเวลาและเมืองท่องเที่ยวต่างๆได้จัดให้จุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นกิจลักษณะและให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปหรือต่อรถสาธารณะเข้าไปไม่สามารถฝ่าฝืนได้  หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไปรับและมีใบเสร็จเกิดขึ้นท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น

 

10 หากรถไม่สามารถเข้าเขตเมืองเก่าได้แต่ที่พักอยู่เขตเมืองเก่าขอให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักในคืนนั้นๆด้วยนะคะ 

 

11 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใน Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรปเด็กที่สูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตรจะต้องใช้ระบบยึดเหนี่ยวเพื่อความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่นั่ง 

 

ประเทศออสเตรียเด็กทุกคนที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร (4 ฟุต 11 นิ้ว) และอายุน้อยกว่า 14 ปีต้องใช้เบาะนั่งนิรภัย (Car seat) หรือเบาะเสริม (Booster) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวและเด็กจะต้องนั่งหันหลังให้กับรถจนกระทั่งอายุ 15 เดือนขึ้นไปหรือน้ำหนักของเด็กมากกว่า 9 กิโลกรัมถึงจะสามารถนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้

 

 

เรื่อง Tour Leader

 

1 ทัวร์ลีดเดอร์ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชม. และขอเวลาพักผ่อนติดต่อกัน 12 ชม. หากวันไหนเลิกดึกขอให้นับไปอีก 12 ชม. แล้วเริ่มงานวันถัดไปทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานดูแลทริป  อย่างเต็มที่เพราะได้พักผ่อนเพียงพอและมีเวลาเตรียมงานของวันถัดไปเพียงพอ

 

2 Tour Leader แตกต่างจากมัคคุเทศน์ในเรื่องของเรตค่าแรงที่ถูกกว่าและในเรื่องของข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น้อยกว่าไม่เจาะลึกเหมือนเหมือนมัคคุเทศน์หากท่านชอบประวัติศาสตร์และข้อมูลลงลึกกรุณาแจ้งเพื่อให้เราจัดหามัคคุเทศน์ไลเซ่นให้ท่าน? ซึ่งมีค่าจ้างแพงกว่า Tour Leader แต่จะมีข้อมูลประวัติศาสตร์มากกว่าเช่นกันค่ะ 

 

 

เรื่องการประกันภัย

 

1 บริษัทได้จัดทำประกันภัยกลุ่มตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนดให้ทุกท่านคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์คือค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาทและคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาทโดยทำประกันภัยไว้กับบริษัทแอกซ่าจำกัดแต่ไม่คุ้มครองผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 1 ปีและมากกว่า 75 ปีและคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ประกันภัยกลุ่มเป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางหากท่านมีโรคประจำตัวกรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย

 

 

เรื่องการนัดหมาย

 

1 คนรถจะชูป้ายชื่อ SEE YOU AGAIN รอรับท่านณทางออกเกตของท่านและท่านจะได้รับเบอร์ติดต่อคนรถและ Tour Leader 2 วันก่อนเดินทาง

 

 

เรื่องอื่นๆ

 

1 เงื่อนไขอื่นๆโปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจรการจราจลเวลาเปิดปิดเทศกาลงานแฟร์อากาศและอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยหลักการเหตุผลและความเหมาะสมเป็นสำคัญเพื่อให้ทริปมีความราบรื่นและตรงตามโปรแกรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเรามีความตั้งใจบริการท่านอย่างเต็มที่และจะทำหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 

 

2 กรณีมีการประท้วงและจราจลซึ่งอาจเกิดความรุนแรงระหว่างเที่ยวได้ทางบริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างสถานการณ์ดังกล่าวโดยเน้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหากท่านต้องการเดินทางเข้าไปในช่วงจราจลประท้วงถือว่าท่านรับผิดชอบความเสี่ยงเองอย่างไรก็ตามคนรถและหัวหน้าทัวร์ไม่ต้องการเสี่ยงชีวิตตนเองและลูกทัวร์

 

 

เรื่องการจ่ายเงิน

 

1. เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ