"เนาวรัตน์ แก้วแสงธรรม (นีนา)"

       

เนาวรัตน์ แก้วแสงธรรม (นีนา) จบการศึกษาจากออสเตรเลียและอังกฤษในสาขาโปรดักชั่นและสังคมวิทยา เรียนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หลายปี จึงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

นีน่าชอบท่องเที่ยวและมีความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นอัธยาศัยดี เป็นมิตร เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

นีน่าเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คอยดูแลลูกค้า SEE YOU AGAIN ที่เที่ยวในอังกฤษ