See you again Policy

 

เนื่องจากทัวร์ของเรา เป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัว จึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิม ที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้าง ข้อแตกต่างนี้ก็เพื่อให้เที่ยวได้อิสระ และเจาะลึกมากขึ้น แต่ในบางอย่าง ท่านก็ต้องดำเนินการเอง และค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่าง จ่ายครั้งเดียว เหมือนทัวร์กรุ๊ป

 

เรื่องค่าใช้จ่าย

1 ค่าทัวร์ดังกล่าว เป็นรายการเหมา หากท่านไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่สามารถคืนค่าบริการ เป็นบางส่วนได้

2 หากเป็นโปรแกรมจอยกรุ๊ป หลายๆ คนมาร่วมกัน ไม่ใช่ทริปส่วนตัว ท่านต้องเที่ยวตามโปร แกรมที่ให้ไว้ และสงวนสิทธิ์ท่านที่สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีให้กับคณะทัวร์ บังคับให้หัวหน้าทัวร์ออกนอกเส้นทาง หรือเปลี่ยนเมืองพัก ไม่ยอมรับกติการวม ฯลฯ เราจะปฏิเสธไม่ให้ร่วมทริป และไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี

3 ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากเราแนะนำเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเลือกได้เอง ว่าจะจองกับใคร เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเครื่องบิน ไม่มีส่วนได้เสียใดใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราไม่ได้

4 ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริง ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์ เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก จองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนาน เพราะจำนวนคนไม่มาก และที่ไม่รวม เพราะทัวร์ส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างาน เที่ยวแบบไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆ ตามเวลากำหนด

5 โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง เพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยว ที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเอง และต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม

6 เรื่องวีซ่า บริษัทจะออกเอกสารเกี่ยวกับจองรถและโรงแรมให้ในนามบริษัท แต่ท่านต้องรับผิดชอบเรื่องการขอวีซ่าเอง หากต้องการผู้บริการรับยื่นวีซ่า

สามารถติดต่อ     

อำภาแก้วแสงธรรม (วา)

โทร 063-915-5199

LINE ID : seeyouagainthailand

www.europe4thai.com

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสถานทูต

คนละ 60 ยูโรค่ะ + ค่าบริการ

ค่าบริการ ปกติจะคิดเรตตามจำนวนคนค่ะ

ถ้าต่ำกว่า 4 คนคนละ 2500 บาท

4 คนขึ้นไปคนละ 2000 บาท

7 คนขึ้นไปคนละ 1600 บาทค่ะ

(ราคาบริการไม่รวมค่าแปลถ้ามีแปลคิดหน้าละ 300 บาท)

 


เรื่องโปรแกรม

1 โปรแกรมดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ สภาพจราจร การประท้วง การนัดหยุดงาน และเทศกาล เวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

2 เราไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า

 


เรื่องกระเป๋า

1 หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ ในส่วนของคนรถของเรามีประวัติที่ดีไว้ใจได้ หากท่านเดินทางในโซน ฝรั่งเศส อิตาลี แนะนำให้ทำประกันแผนสูงสุดที่ครอบคลุมการโจรกรรมด้วย

2 ทริปส่วนตัวท่าน ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม เนื่องจาก กรุ๊ปเล็ก ท่านยกกระเป๋าเอง หรือทิปพนักงานที่โรงแรมเป็นครั้งๆไปครั้งละ 1-3 ยูโร/เที่ยว

3 หากต้องขนสัมภาระด้วย taxi ท่านต้องออกค่าขนเอง หากคนรถหรือหัวหน้าทัวร์ออกให้ก่อน เพื่อความสะดวกหน้างาน เพราะความรีบเร่ง กรุณาจ่ายคืนให้แก่ทีมงาน

4 จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจะช่วยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาสุดความสามารถ แต่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

5 การขนย้ายกระเป๋า กรุณาดูแลของท่านเอง หากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ยกกระเป๋าเองไม่ได้ โปรดแจ้งล่วงหน้า เราจะประสานโรงแรมเพื่อบริการท่านค่ะ (อาจต้องจ่ายค่าขนกระเป่าเพิ่มตามจริงค่ะ)

หรือต้องเลือกโรงแรม 4-5 ดาว ที่มีพนักงานยกกระเป๋า กรณีโรงแรมไม่มีบริการ เราเข้าใจและเต็มใจช่วยเหลือท่าน คนรถเราจะคอยช่วยเหลือยกกระเป๋าท่านที่มีปัญหาสุขภาพ แต่อาจจะไม่ได้ช่วยยกทุกท่าน เพราะคนรถเราเพียง 1 คน อาจดูแลทั้งคณะทุกกระเป๋าไม่ทั่วถึงและล่าช้า และยุโรปมีระเบียบเรื่องการยกของหนักของคนงาน ไม่เกิน 23 กก. / ใบ

 

เรื่องที่พัก

1 ความสะดวกสบายของโรงแรม ตามรายการที่เราแจ้งให้ท่าน ทราบเป็นความพอใจของท่าน กับการบริการของโรงแรม เราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้

เรารับผิดชอบเรื่องที่พักต้องมี booking ให้ท่าน แต่เราไม่สามารถการันตีคุณภาพของโรงแรมได้เพราะย่อมขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นหลัก หากท่านต้องการพัก 4-5 ดาว กรุณาแจ้ง หากต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้น กรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ

2 โรงแรมในยุโรป ส่วนมากไม่มีแอร์คอนดิชั่น การเที่ยวในหน้าร้อนของฝรั่ง คือ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม อากาศจะร้อนมาก สำหรับคนไทย ควรอัพเกรดเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่มีแอร์คอนดิชั่น

3 ที่พักแบบอพาร์ทเมนต์ มีข้อดี แต่มีข้อเสียคือ มาตรฐานของเจ้าของ เรื่องการเชคอิน การหาที่อยู่ และการยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การประหยัดไฟ ฯลฯ อาจเกิดขึ้นได้จากเจ้าของอพาร์ท เมนต์ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยง และมีความเข้าใจขอบเขต ความสะดวกสบายของที่พักแบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานระดับเดียวกับโรงแรม

4 กรณีท่านเที่ยวเอง เช่าแต่รถกับโรงแรม ในบางเมือง ท่านต้องจ่าย City tax ณโรงแรมที่พักเอง (เฉพาะบางเมือง) ค่าโรงแรมไม่รวม City Tax หรือ Resort Tax ประมาณ 1-3 ยูโร/ท่าน/เมือง เนื่องจากไม่ใช่ค่าโรงแรม แต่โรงแรมเก็บให้เมืองนั้นๆ และจะจ่ายเมื่อท่านเข้าพักจริงๆ ไม่สามารถทำจ่ายล่วงหน้าได้

"Hotels charge a nominal daily City Tourist Tax directly to the customer. Local regulations state this must be collected by the hotel and cannot be prepaid. Please don’t hesitate to contact our call-centre if you require further information.There are areas in which the hotels charge a tourist tax. Normally this tax is not included in the price of the booking.The client will be responsible for paying such a tax."

5 หาก voucher โรงแรมมีปัญหาเข้าเชคอินไม่ได้ (เกิดขึ้นได้กรณีโรงแรมมีการ Over Booked) ให้โทรเบอร์กลางที่ระบุใน vocuher เพื่อบันทึกปัญหาในระบบ จากนั้นให้โทรหาเราทันที 083-035-9755 เพื่อจะแก้ปัญหา หรือทำการจองห้องพักให้ใหม่

ห้ามไม่ให้เปิดห้องพักใหม่เอง โดยไม่อยู่ในการความควบคุมของเรา เพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากท่านแก้ปัญหาเอง จะถือว่าท่านปฏิเสธการรับผิดชอบจากเราแล้ว จะเรียกร้องใดใดไม่ได้

(วิธีการแก้ปัญหาของเราเราจะประสานไปยังต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการประสานงานค่ะ แต่ไม่นานเกินรอ เพราะเรามีประสบ การณ์เข้าใจในปัญหา และใบจองของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนในระบบ B2B)

 

เรื่องรถ และคนรถ

1 กรณีท่านเช่าแต่รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับ ไม่มี tour leader ท่านต้องประสานงานกับคนรถเอง เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านมือถือ จะสะดวกที่สุด และเข้าใจง่าย

2 การแจ้งให้คนขับ มารับกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาทีเป็นอย่างน้อย เพื่อไม่ให้ท่านยืนรอนาน เพราะคนรถมักจะไปจอดรถรอ ณ จุดที่จอดสะดวก อย่างเช่น ปั้มน้ำมันรอบนอกของเมือง หรือจุดที่จอดรถไม่เสียเงิน ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาวนเข้ามารับท่าน

3 หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแผนท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งทุกๆเย็นของทริปต่อคนรถ ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องการปรับแผนการณ์อย่างไร เพื่อให้คนรถมีเวลาเตรียมตัว เตรียมเส้นทาง และจุดเติมน้ำมันให้เรียบร้อย

4 เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ่ ห้ามรถตู้จากต่างประเทศเข้าไปในเขตชั้นใน เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้ และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่านั้น คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ (หรือหากท่านต้องการเข้าเมืองที่ห้ามรถเข้าไปด้วยรถแทกซี่ ต้องจ่ายรถแทกซี่ท้องถิ่นเอง) หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไป จะเกิดค่าปรับเกิดขึ้นปกติประมาณใบละ 100-500 ยูโร และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น แม้ว่าบางครั้ง อาจจะนานหลายเดือน กว่าค่าปรับจะมา

5 ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป เจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน เพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ คนขับใช้การ์ดขับรถซึ่งการ์ด จะบันทึกการทำงานตามกฏหมา ยและมีตำรวจสุ่มตรวจ และต้องแสดงการ์ด เมื่อผ่านด่านตรวจ จึงต้องเคร่งครัด

6 ถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ ขอให้ท่านกำหนดเวลาเริ่มและจบทัวร์เอง ไม่เกินวันละ 11 ชม. แต่หากวันไหนเที่ยวดึกได้ถ้าจำเป็น เช่น มีคอนเสิร์ต มีพิธีกรรมในโบสถ์ ชมแสงสี ล่องเรือยามค่ำคืน ขอให้แจ้งล่วงหน้า จะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อน ไม่มีปัญหาเราเกินเวลาได้ตามโปรแกรมเที่ยว แต่ขอความกรุณาไม่ควรเลิกดึกทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถค่ะ (คนรถทำงานตลอดต้องพักผ่อนเพียงพอ)

7 โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยว แต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรม และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า

8 โปรแกรมทัวร์ จำนวนชั่วโมงขับต่อวัน การหยุดพัก ต้องสอดคล้อง หรือไม่ขัดต่อกฏหมายการขับรถของยุโรป เพราะมีการบันทึกด้วยการ์ดในรถโค้ช มีผลต่อไลเซ่นขับรถโค้ช สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะถูกบันทึกในการ์ดประจำตัวที่เสียบไว้กับรถ และบันทึกเวลาไว้ตลอด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อันมาจากคนขับรถทำงานไม่หนักเกินไป

กล่าวคือ
-คนรถต้องขับรถ ไม่เกินวันละ 9 ชม.
-ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม.
-ต้องทำงานติดต่อกัน ไม่เกิน 11 ชม.
-ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาที จึงขับต่อได้
-ในแต่ละวัน คนขับต้องมีเวลาพักผ่อนติดกันไม่น้อยกว่า 11 ชม. เช่น หากวันไหนเลิก 3 ทุ่ม ต้องนับไป 11 ชม. แล้ววันถัดไป จะเริ่มงาน 7 น. เช้าไม่ได้ ต้องเริ่ม 8.00 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้ การนับเวลาทำงานของคนขับ คือ นับตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง และดับเครื่องที่ รร. ของคนรถ)
- บางประเทศในยุโรป ห้ามทำงานต่อเนื่องกันนานเกิน 6 วัน ต่อ หนึ่งสัปดาห์ (กลางทริปอาจต้องมีการเปลี่ยนคนรถ)

The itinerary must be in accordance with the European Driving Times Regulations. EUROPE / BIG BUS LAW LIMIT OF WORK: There are EC Regulations (561/2006EC) for LCD Drivers to ensure your safety int he road:

These rules establish that:
• Daily driving period shall not exceed 9 hours, with an exemption of twice a week when it can be extended to 10 hours.
• Total weekly driving time may not exceed 56 hours and the total fortnightly driving time may not exceed 90 hours.
• Daily rest period shall be at least 11 hours, with an exception of going down to 9 hours maximum three times a week. Daily rest can be split into 3 hours rest followed by 9 hour rest to make a total of 12 hours daily rest
• Weekly rest is 45 continuous hours, which can be reduced every second week to 24 hours. Compensation arrangements apply for reduced weekly rest period. Weekly rest is to be taken after six days of working, except for coach drivers engaged in a single occasional service of international transport of passengers who may postpone their weekly rest period after 12 days in order to facilitate coach holidays.
• Breaks of at least 45 minutes (separable into 15 minutes followed by 30 minutes) should be taken after 4 hours at the latest.

9 กรุณาทราบว่า การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมายในแต่ละประเทศ ไม่สามารถจอดทั่วไปแบบประเทศไทยได้ เพราะผิดกฏจราจรและค่าปรับสูงมาก ไม่สามารถจอดสั้นๆ เพื่อรับส่ง เพราะมีกล้องจับภาพตลอดเวลา และเมืองท่องเที่ยวต่างๆได้จัดให้จุจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นกิจลักษณะ และให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไป หรือต่อรถสาธารณะเข้าไป ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ หากท่านสั่งใหคนรถขับเข้าไปรับ และมีใบเสร็จเกิดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น

10 หากรถไม่สามารถเข้าเขตเมืองเก่าได้ แต่ที่พักอยู่เขตเมืองเก่า ขอให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักในคืนนั้นๆด้วยนะคะ

11 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใน Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรปเด็กที่สูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร จะต้องใช้ระบบยึดเหนี่ยว เพื่อความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่นั่ง
ประเทศออสเตรีย เด็กทุกคนที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร (4 ฟุต 11 นิ้ว) และอายุน้อยกว่า 14 ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัย (Car seat) หรือเบาะเสริม (Booster) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว และเด็กจะต้องนั่งหันหลังให้กับรถจนกระทั่งอายุ 15 เดือนขึ้นไป หรือน้ำหนักของเด็กมากกว่า 9 กิโลกรัม ถึงจะสามารถนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้

 

เรื่อง Tour Leader

1 ทัวร์ลีดเดอร์ ทำงานไม่เกิน วันละ 12 ชม. และขอเวลาพักผ่อนติดต่อกัน 12 ชม. หากวันไหน เลิกดึก ขอให้นับไปอีก 12 ชม. แล้วเริ่มงานวันถัดไป ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานดูแลทริป อย่างเต็มที่ เพราะได้พักผ่อนเพียงพอ และมีเวลาเตรียมงานของวันถัดไปเพียงพอ

2 Tour Leader แตกต่างจากมัคคุเทศน์ ในเรื่องของเรตค่าแรง ที่ถูกกว่า และในเรื่องของข้อมูล ประวัติศาสตร์ ที่น้อยกว่า ไม่เจาะลึกเหมือนเหมือนมัคคุเทศน์ หากท่านชอบประวัติศาสตร์ และข้อมูลลงลึก กรุณาแจ้ง เพื่อให้เราจัดหามัคคุเทศน์ไลเซ่นให้ท่าน ซึ่งมีค่าจ้างแพงกว่า Tour Leader แต่จะมีข้อมูลประวัติศาสตร์มากกว่าเช่นกันค่ะ

 

เรื่องการประกันภัย

1 บริษัทได้จัดทำประกันภัยกลุ่ม ตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนดให้ทุกท่าน คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ คือ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท และคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท โดยทำประกันภัยไว้กับ บริษัท แอกซ่า จำกัด แต่ไม่คุ้มครอง ผู้เดินทางที่อายุ น้อยกว่า 1 ปี และ มากกว่า 75 ปี และคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

2 ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจำตัว หรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย

 

เรื่องการนัดหมาย

1 คนรถ จะชูป้ายชื่อ SEE YOU AGAIN รอรับท่าน ณ ทางออกเกต ของท่าน และท่านจะได้รับเบอร์ติดต่อคนรถ และ Tour Leader 2 วันก่อนเดินทาง

 

เรื่องอื่นๆ

1 เงื่อนไขอื่นๆ โปรแกรมต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร การจราจล เวลาเปิดปิด เทศกาล งานแฟร์ อากาศ และอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ยึดถือความปลอดภัย หลักการเหตุผล และความเหมาะสมเป็นสำคัญ เพื่อให้ทริปมีความราบรื่นและตรงตามโปรแกรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเรามีความตั้งใจบริการท่านอย่างเต็มที่ และจะทำหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ

2 กรณี มีการประท้วง และจราจล ซึ่งอาจเกิดความรุนแรงระหว่างเที่ยวได้ ทางบริษัท มีนโยบายหลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หากท่านต้องการเดินทางเข้าไปในช่วงจราจล ประท้วง รบกวนเซ็นต์เอกสารยินยอมการรับความเสี่ยงให้กับบริษัท

 

เรื่องการจ่ายเงิน

1 เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ