จองทุกอย่างได้ที่นี่

หลังจากวางแผนแล้ว ว่าจะเที่ยวที่ไหน มีสิ่งที่คุณต้องทำตามลำดับดังนี้ค่ะ

1 จอง Private Tour ทัวร์ หรือ จองจอยกรุ๊ป

2 เตรียมเอกสารขอวีซ่า

3 ต้องการคนบริการยื่นวีซ่า

4 ทำประกันการเดินทาง

5 จองรถตู้พร้อมคนขับ หรือ จองรถตู้สำหรับขับเอง

6 จองโรงแรมแบบกรุ๊ป

7 จองโรงแรมย่อย สามารถจองผ่าน Booking.com สะดวกสุด

8 จองไกด์

9 จองตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป

10 จองตั๋วท่องเที่ยว