ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (LON001) อังกฤษ ดูบอล (ENGLAND: LONDON – MANCHESTER) 5 วัน 4 คืน

       

ทริป 5 วัน 4 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง) นอนลอนดอน 2 คืน และแมนเชสเตอร์ 2 คืน เที่ยวครบลอนดอน และดูบอลตามใจ สะดวกสบายแบบทัวร์ส่วนตัว ด้วยคนรถขับรถตู้คนไทย พาเที่ยวไปในตัว
       
       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป อังกฤษ ดูบอล (ENGLAND: LONDON - MANCHESTER) 5 วัน 4 คืน
       Day 1 - London, Notting Hill - Portobello Road Market - Manchester
       Day 2 - Manchester
       Day 3 - London
       Day 4 - London
       Day 5 - Heathrow Airport (End)

 


       1  London, Notting Hill - Portobello Road Market - Manchester


       วันแรก เรารับท่านจากสนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow Airport) และพาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลอนดอน พาท่านเดินเที่ยวชม Portobello Road Market ในย่าน Notting Hill ตลาดนัดของสะสมตามรอยภาพยนตร์สุดฮิตในอดีตซึ่งเป็นตลาดที่มีร้านค้าหลากหลายตั้งเรียงรายกันริมถนน Portobello Road ทั้งของเก่า ของสะสม เสื้อผ้ามือสอง ผักผลไม้และอาหาร
       
       เสน่ห์ของตลาดและย่านแห่งนี้คือความน่ารักของตึกอาคารและร้านค้าที่มีของแปลก ๆ ให้เลือกเยอะแยะไปหมด รวมถึงบรรยากาศของผู้คนที่เดินกันขวักไขว่ไปมา อยากให้ท่านได้ลองชิมของขึ้นชื่อของที่นี่คือ Portobello Crepe ที่มีเอกลักษณ์ที่แป้งเครปเนื้อหนานุ่ม
       
       16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ระยะทาง 335 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
       
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในเมืองแมนเชสเตอร์ จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรม
       
       ค้างคืน Manchester โรงแรม King Street Townhouse
       
       
       2  Manchester


       เช้า นำท่านชมเมือง Manchester เที่ยวชมย่าน Spinningfields area ซึ่งเป็นย่านธรุกิจของเมืองซึ่งสร้างมาโดยเฉพาะ ในย่านนี้จะมีสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอยู่รวมกับสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ชมตึก Beetham สูง 47 ชั้น เป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองและอันดับที่ 12 ของประเทศ และเดินเล่นถนน Saint Anns ซึ่งเป็นอยู่ในแหล่งช็อปปิงหลักของเมืองคือ Arndale และย่าน High Street
       
       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
       
       บ่าย นำท่านสู่สนามกีฬา Old Trafford เพื่อชมฟุตบอล
       
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในเมืองแมนเชสเตอร์ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก
       
       ค้างคืน Manchester โรงแรม King Street Townhouse
       
       
        3  London


       เช้า นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงลอนดอน ระยะทาง 335 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
       เที่ยง อาหารกลางวันที่ภัตตาคารในกรุงลอนดอน
       
       บ่าย ชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญญลักษณ์ของการมาเยือนกรุงลอนดอนมากมาย ได้แก่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ (River Thames) และ ถ่ายรูปกับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (The Palace of Westminster) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
       
       หอนาฬิกาบิ๊กเบนได้เริ่มทำงานในปี 1859 และเดินด้วยความซื่อตรงเสมอมา จนกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ประจำชาติของอังกฤษที่นักท่องเที่ยวตั้งใจมาเยือนเมื่อมาลอนดอน ชมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey), อนุสาวรีย์ของเชอร์ชิลล์ (Statue of Winston Churchill) และบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง (10 Downing Street) ไม่ไกลกันท่านจะได้ถ่ายรูปกับ London Eye และนำ
       ท่านขึ้นสู่ London Eye เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร เพื่อชมวิวมุมสูงของเมือง
       
       ชม Tower of London ซึ่งเป็นพระราชวังดั้งเดิมของลอนดอน แต่ในปัจจุบันไม่มีพระราชวงศ์อังกฤษอาศัยอยู่แล้ว และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ดูสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นดิน ไฮไลท์คือ มงกุฎและเพชรนิลจินดาทั้งหลาย โดยเฉพาะ The Crown Jewels และเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก Cullinan I และ II
       
       
       ถ่ายรูปคู่กับสะพาน Tower Bridge อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของกรุงลอนดอน ชมสะพาน Millenium Bridge ซึ่งสะพานที่เปิดเมื่อปี 2000 สร้างขึ้นเพื่อฉลองสหัสวรรษใหม่ ซึ่งเป็นสะพานคนข้ามอย่างเดียว ที่ปลายทางของสะพานนี้เป็นที่ตั้งของวิหาร St. Paul's Cathedral โบสถ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของลอนดอน โบสถ์แห่งนี้มีสถานะเป็นวิหารหลวงตามระบบศักดิ์ทางศาสนาเพราะเป็นที่อยู่ของบิชอปแห่งลอนดอน
       
       หากมีเวลาเหลือ นำท่านเข้าสู่ถนน Oxford Street แหล่งช็อปปิงที่สำคัญของลอนดอน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าตลอดเส้นทาง ใกล้ ๆ กับถนน Oxford Street ยังมีสวนสาธารณะไฮด์พาร์ค (Hyde Park) ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของกรุงลอนดอนอีกด้วย
       
       ค่ำ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก
       
       ค้างคืน London โรงแรม Milestone Kensington Hotel
       
       
        4 London


       เช้า พาท่านชมจัตุรัสสำคัญของลอนดอน Trafalgar Square ตัวอนุสาวรรีย์สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของ Battle of Trafalgar ที่กองทับเรืออังกฤษเอาชนะกองทัพเรือของฝรั่งเศสยุคนโปเลียนที่แหลม Trafalgar ในประเทศสเปน จุดนี้เป็นสถานที่นัดหมายของชาวลอนดอน ด้านหลังของจัตุรัสมีสิ่งที่น่าสนใจคือ National Gallery พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติอังกฤษที่มีงานศิลปะของโลกอยู่มากมาย
       
       11.00 น. ชมพระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) รอชมการเปลี่ยนการ์ด (changing
       of the guard) เวลา 11.30 น. ที่มีผู้คนมาเฝ้ารอชมเป็นจำนวนมาก ควรรีบไปจับจองพื้นที่
       
       ในการยืนชมตั้งแต่เนิ่น ๆ ใกล้ ๆ กับพระราชวังมีสวนสาธารณะอยู่ 2 แห่งคือ Green Park และ St.Jame's Park หลังจากชมการเปลี่ยนเวรยามเสร็จ สามารถเดินเที่ยวชมสวนได้
       
       กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารในกรุงลอนดอน
       
       บ่าย นำท่านชม British Museum สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รวบรวม ความรุ่งเรืองสมัยเป็นจักรวรรดิอังกฤษอันยิ่งใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ
       
       
       มัมมี่และโบราณวัตถุจากอียิปต์โบราณเป็นจำนวนมาก รวมถึงแผ่นหิน Rosetta Stone อันโด่งดัง และยังมีโบราณวัตถุจากทั่วโลก ทั้งอารยธรรมกรีซ โรมัน ตะวันออกกลาง เอเชีย ยุโรป แอฟริกา หากเวลาน้อยแนะนำให้ดูแค่ห้องอียิปต์อย่างเดียวก็พอ
       
       
       ชอปปิ้งห้างสรรพสินค้า Harrods ที่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยเป็นอย่างดี เน้นการตกแต่งที่คลาสสิก สวยงาม หรูหรา มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ชมย่านคนจีน Soho China Town เป็นถนนคนเดินสายสั้น ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารจีนและร้านขายของจีน
       
       ถ่ายรูปเล่นกับชานชาลารถไฟหมายเลข 9? ที่สถานีรถไฟ Kings Cross Station ที่โด่งดังไปทั่วโลกจากหนังสือและภาพยนตร์ชุด Harry Potter หรือท่านอาจจะเลือกเดินเล่นที่ Covent Garden ตลาดนัดเก่าแก่ของลอนดอน ของที่ขายมีทั้งผักผลไม้ ดอกไม้ อาหาร งานศิลปะ
       
       ค่ำ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
       ค้างคืน London โรงแรม Milestone Kensington Hotel
       
       
       
       5 Heathrow Airport (End)
       
       เช้า อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และนำท่านสู่สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow Airport) เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
       
       
       ราคา
       
       เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 42,900 บาท
       
       ราคารวม

  1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
  2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์


       ราคาไม่รวม

  1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว


       การจ่ายเงิน

 

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

 

• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

 

• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)